mandag, juli 06, 2009

Killer application?

David Warlick har et ønske om at det i løpet av 2009 vil bli utviklet en Killer application - et mappeverktøy som har følgende elementer i seg. Han skriver:

Here are a few features that would excite me:

 • It won’t be just a digital folder. The killer eportfolio app will be about much more than assessment.
 • It will be used all year long, not just at assessment time at the end of the year.
 • It will be a work platform, not just an archive for assessment.
 • It will have elements of social networking, featuring personal profiles and a variety of communication devices, such as blogging, micro-blogging, discussion forums, and commenting.
 • It will easily and invitingly accept multimedia products.
 • All products will be critiqueable with commenting or threaded discussion, by educators, fellow students, and the verifiable community.
 • It will also have components of a course management system. There will be curriculum structures within the platform so that work can be aligned, at least implicitly, with instructional objectives.
 • There will be a facility to critique work based beyond mere foundational standards. Work will also be judged on inventiveness, collaboration, quality of communication, compellingness, value to an authentic audience.
 • “Standards” will play a minimal roll in this product.
 • It will facility portability, so that students can carry their portfolios with them to the next grade and/or as a standalone product on CD or other networked platform.
 • It will not merely be classroom-friendly. It will be user-friendly, regardless of the location of the learning.
 • Students will want to spend time here. They will have a strong voice and hand in what it looks like and how it operates.
 • Students will be able to enter products that are not necessarily curriculum related, such as personal video and machinima creations, art work, game scores, business ventures, and products of personal and passionate interest.
 • The work will belong to the students.
 • Students, teachers, and parents will participate in selecting the work that is assessed.
 • Assessment will be school-based, government-based, and community-based.
 • It will preferably be open source, but not necessarily so.
 • The social aspects will be reasonably open. Students (and teachers) will be able to collaborate across classroom and school (and even national) boundaries.
 • Assessment will be based on content, quality & compellingness of the communication, and value.
 • All learning products will include an element of reflection by its producer.
 • It will become the talk of the town.
La oss håpe den kommer ...

søndag, mars 08, 2009

Hvorfor mappevurdering?

Artikkelen Flere puter under armene skildrer noen læreres syn på hvordan retten til å bli vurdert svekker undervisningen og dannelsen i norsk skole. Jeg har kanskje ikke nok erfaring til å kunne uttale meg om saken, men ønsker likevel og dele noen tanker (som er litt på siden av saken siden den dreier som innføring av lovfestet rett til vurdering, men likevel relevante fordi nye forskrifter krever andre metoder). Tankene deler jeg ofte med kolleger når deres frustrasjoner kommer til utrykk, men deres entusiasme for mine løsninger uteblir - desverre.

Jeg bestreber meg i disse dager på å gjennomføre mappevurdering i de to fagene jeg vikarierer i. Det enkle svaret på hvorfor, er rett slett at de nye forskriftene som tvinger lærere til å forandre sin tradisjonelle praksis (den som måler gjennomsnitt i faget). Mappevurdering er, eneste metode jeg kjenner, for å for å kunne imøtekomme kravene slik de er i dag - og slik det later til å bli fremover. En lærer sier følgende i artikkelen:
Et av momentene i forslaget er at elevenes lovfestede rett til å bli vurdert blir styrket. Ansvaret for at retten overholdes vil ene og alene bli liggende hos læreren, som vil være forpliktet til å «skaffe vurderingsgrunnlag». Altså kan det bli lærerens ansvar at elevene møter til prøve, leverer inn oppgavene i tide eller er generelt til stede.
I tradisjonell undervisning, vil dette være et mareritt som beskrevet av en annen:
– Da jeg kom tilbake var det én av fem grupper som kunne fremføre, og dokumentene som skulle innleveres var ikke levert. Jeg har ingen sanksjonsmuligheter overfor dem som ikke møter opp, så jeg måtte gi en utsettelse. Men ingen møtte opp da heller. Da måtte jeg formulere en skriftlig oppgave isteden, med ny tidsfrist. Jeg sjekket nå nettopp. Jeg har fått to svar, og fristen gikk ut i forrige uke. Nå må jeg sende ut nok en frist, og dette er noe vi skulle vært ferdig med for fem uker siden. Skal jeg måtte gå på døren deres og ringe på, for å skaffe vurderingsgrunnlaget jeg er forpliktet til å innhente? spør han.
Selv har jeg en ganske lik situasjon i forhold til Mappeinnlevering 2 i et av fagene mine, som er et gruppearbeid med muntlig presentasjon, skriftlig vurderinga av produkt, og prosess (logg). Der forsvant hele klassen på tur når vi skulle ha muntlig presentasjon av de 4 føste gruppene som var halve klassen, ved neste time var det flere elever som ikke var klare enda de hadde fått en uke ekstra forberedelse pga. turen. Noen med foreldres velsignelse, og med gode grunner for fritak der og da (noe som også selvfølgelig vil prege en planlagt gruppefremførelsen).

Løsningen blir derfor at vi i timene fremover starter med en 10 min. presentasjon for de som er klare for å fremføre, enten det nå er en eller flere grupper. Resten av timen går etter planen, med de avbrytelser vi er vant til, enten det er fra ledelse, kolleger, elever, foreldre eller andre arrangementer som booker om på datalabber eller hva det måtte være.

Dato for innlevering av mappe (fremføring, presentasjon, produkt) er satt med ikke alt for lang frist, slik at læringstrykket holdes oppe. De elever som har mer enn en manglende innlevering får ikke meg på døren, men et varsel til heimen via e-post/brev om manglende grunnlag for vurdering i faget ,og en forklaring på vurderingskriterier for mappevurdering som metode.
Flere har fått, og flere vil det sikkert bli ...

I den andre klassen min, har vi hatt en kapittelprøve som mappeinnlevering 2, hvor ganske mange elever var borte. Noe av grunnen til fraværet var at prøven lå på fredagen før vinterferie (man lærer så lenge man er lærer :). I tradisjonell undervisning, med en vurdering hvor gjennomsnittskarakteren (standpunkt) teller, ville jeg som lærer fått et problem som beskrevet - med:
rett til å ta prøver og innleveringer igjen og igjen, hvis de unnlater å møte opp.

I mappevurdering opplever jeg ikke dette som mitt problem, men mer som elevens problem. Hvorfor? Fordi:

Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen (§§ 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova).

Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes (§§ 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova).

Uansett om elevene får karakter på denne prøven, som de på tradisjonelt vis tar uten å kjenne detaljene på forhånd, så vil jeg ikke kunne bruke denne til å sette endelig karakter. Om de elevene som var borte tar en "åpen prøve-prøve" (hvor de vet spørsmålene på forhånd) , i etterkant er helt greit for meg, så lenge jeg kan dokumentere at de har fått mulighet til å ha blitt vurdert av medelever eller meg, med en veiledene kommentar på hva som kan forbedres. De kan enten ta den i en arbeidstime, eller de kan ta den hjemmefra. Det innebæer igjen en organisering fra min side, som tillater nettopp dette. I praksis er det: innleveringsmapper, fronterprøver, eller at jeg skanner skriftlige arbeider på kopimaskinen, og legger dette inn for eleven.

Det er også helt greit om de tar prøven 20 ganger, det synes jeg er flott, da får de øvd seg mye på det som er viktig - kanskje husker de det bedre (det er jo det tradisjonelle prøver ofte handler om - det å teste hukommelsen til elevene ...) når terminslutt kommer. Det er forøvrig bare den første gjennomførte hvor elevene får karakter fra meg. De har okkesom mulighet til å forbedre den (og alle andre mapper) helt frem til slutten av mai, når arbeidsmappen skal være ferdig. På denne måten kan de dra på så mange hytteturer og tannlege besøk de orker og føler de har tid til.

Det som ikke er greit, er om noen ikke deltar i det hele tatt, og så lenge jeg bruker digitale verktøy for å håndtere og organisere mappen blir det overkommelig å holde styr på mener jeg. Jeg er kun pålagt å gi karakter ved sluttvurdering - altså på slutten av året, og å sende varsel til hjemmet om det ikke er grunnlag for vurdering i faget, samt underveisvurdering på produkter. Ingen produkter = ingen underveisvurdering. Det sier seg selv.

Utfordringen blir å få alle elevene - i samarbeid med hjemmet - til å levere inn alle mappeprodukter, slik at denne kan brukes som et utgangspunkt for muntlig samtale (hvor eleven presenter et selvvalgt produkt, og jeg stiller spørsmål fra pensum).

Jeg ser helt klart for meg, at denne arbeidsformen kan innvitere til skippertakmentalitet, noe som ikke tjener dannelsesaspektet. Likevel, manglende innleveringer vil også kunne føre til nedsatt ordenskarakter, noe de fleste elevene er opptatt av å unngå.

Jeg forstår også at mange lærere heller lener seg mot en tradisjonell undervisning fordi den gir en bedre oversikt, og man slipper å tenke nytt. Man kan hvile på innkjørte rutiner og gamle kriterier. Noen mener mappevurdering gir en større arbeidsmengde. Det tror jeg handler om organisering. Man kan ikke organisere som før, men må finne nye veier mot målet. Er man flere lærere som samarbeider, jo lettere vil arbeidsmengden bli for den enkelte, derfor er mappevurdering tungt å gjøre alene.

Jeg har i en pågående mappeinnlevering et tverrfaglig samarbeid med norsklærer i en av klassene. Elevene skal velge en fordypningsoppgave i RLE, samt velge en sjanger i norskfaget (hvor de har gjennomgått flere sjangertyper gjennom året). Elevvurdering og elevmedvirning kan også bidra til å lette arbeidsbyrden, samtidig som læringsutbytte øker.

Mappevurdering er kanskje ikke den optimale metoden. Det blir spennende å se om jeg får det til. Går det helt i vasken, får jeg trøste meg at den tradisjonelle formen med gjennomsnittsvurdering heller ikke holder mål. Om noen har andre vurderingsmetoder de gjennomfører på, så er jeg veldig mer enn interessert i å høre om det.

By the way:
Mine planer om å rocke RLE-timen funka helt utmerket. Elevene skrek etter mer, mer og mer, og kolleger takket for en flott og inspirerende time. Jeg går derfor på med krom hals, litt mer sikker på meg selv enn før når det gjelder undervisnings-, arbeids- og vurderingsmetodene jeg velger, på tross av at flertallet omkring meg fnyser. De gjør det kanskje av en grunn, det vil være dumt å underkjenne et stort kollegies erfaringer og meninger, derfor gjør jeg heller ikke det. Men jeg blir frustrert over hvor lite endringsvilje som finnes. Sikkert også det med rette, noen har vel endret seg ihjel gjennom mange reformer. Likevel:

Ny som lærer - stort pågangsmot og stor i kjæften - straffen er vel nær. No pain - no gain!
c",)

søndag, desember 14, 2008

Læringsrettet vurdering - Ulike typer logg


I boken Læringsrettet vurdering, av Lars Helle, får man noen tips om forskjellige typer logg som kan bidra til å legge noen føringer for, samt sikre: dokumentasjon avlæringsprosessen og underveisvurdering, elevmedvirkning og elevvurdering. Jeg har lastet denne opp i Scribd, slik at punktene for den enkelte loggtypen lett kan printes eller kopieres over i et annet dokument.

Når jeg nå f.eks. skal skrive halvårsrapport på mine IOP-elever, vil det være kjekt å kunne ta en titt i IOP før jeg setter noen noen individuelle punkter jeg ønsker eleven skal reflektere over, i forhold til sine sosiale mål.

Ulike Typer Logg

søndag, august 17, 2008

FlervalgsprøverFør sommeren ble vi på spesialpedagogiske-oppdrag enige om å prøve og samarbeide med å utforme flervalgsprøver som en del av tilpasset opplæring. Vi ser store fordeler i å opprette en prøvebank for våre elever. Tid er faktisk den viktigste faktor og motivator for dette arbeidet. Vi regner med at vi vil kunne spare mye tid i årene som kommer. Skolen har i forbindelse med innføring av L06 gått til innkjøp av flere nye læreverk, og i denne forbindelse planlegger vi å lage tilpassede prøver til de forskjellige verk med sine kapitler og temaer.

Sammen med skolens Fronter-ekspert skal jeg bidra til organiseringen av dette, og gleden er derfor stor når Svend Andreas Horgen på Gjemmesiden lanserer at han kommer med en føljetong på gode testtips. Han bruker It'sLearning, og vi Fronter - men det gjør ingenting. Vi tilpasser etter behov.

Kartet over er Horgens tidligere publiserte informasjon, organisert i et mindmap på Comapping - et kjekt verktøy for rask organisering av innhold som jeg ofte bruker i forbindelse med egne notater. Jeg liker den visuelle oversikten som enkelt lar meg hente informasjonen når jeg trenger den i etterkant. Den blir kjekk å ta frem når prøvene skal produseres, og når Svend Andreas kommer med nye innspill på Gjemmesiden sin.

Takk til Svend Andreas!

tirsdag, februar 12, 2008

Visuell modell


Mappevurdering:

Fase 1:
Elevarbeider:
(forelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver, labbrapporter etc.) samles og dokumenteres (lydfiler, tekster, bilder, filmer, tegning, rapporter etc.) i en Arbeidsmappe (analog eller digital, eller en kombinasjon.

9 - 12 arbeider (vil variere)

• formativ vurdering
• prosessorientert skriving
• peer-assessement

Fase 2:
Seleksjon
Elevarbeider velges ut: delvis av lærer, delvis av elev - etter gitte kriterier. Utvalget legges i en presentasjonsmappe. Lærer kan f.eks. velge ut et eller to arbeider som skal være med, og eleven velger selv ut to andre arbeider som hun/han er svært fornøyd med.

Eleven får f.eks. en uke på å klargjøre presentasjonsmappen (forbedre oppgaver og skrive refleksjonstekst) som leveres inn for vurdering.

• refleksjonsnotat der de begrunner de valgene de har gjort
• hva kjennetegner et godt arbeid
• egenvurdering knyttet til målomårder for oppgavene/generell del av læreplan

Fase 3:
Summativ vurdering
Todelt: Presentasjonsmappe (skriftlig) og presentasjon av arbeidet kombinert med muntlig høring (vekting: 50/50 eller 2/3)

• Arbeidet presenteres muntlig for læreren
• Læreren stiller eleven spørsmål knyttet til faget (og produktet i mappen)

lørdag, april 14, 2007

Digital kompetanse og digitale læringsmiljøer

Jeg kom tilfeldigvis over denne presentasjonen, laget av Marianne Skogerbø - rådgiver ved ITU. Den sier vel det meste om LMS, på både godt og vondt:

onsdag, desember 20, 2006

Mappeverktøy?

Med Gliffy.com laget jeg i studiet en oversikt over hvilke læringsteorier og kommunikasjonsmønstre som er aktuelle ved de forskjellige typene digiale mapper: lukkede, åpne/lukkede og lukkede. Oversikten ble laget i forbindelse med utforming av min presentasjonsmappe for IKT i Læring 2, hvor jeg i en mappeoppgave skriver om valg av mappeverktøy ...

lørdag, juni 24, 2006

Firefox adblock - fjerner reklamen i skolen

Addons :: Mozilla Add-ons :: Add Features to Mozilla Software

Jeg la inn en post på wikisiden om Wetpaint, en wiki jeg fant og likte. En av mine veiledere stilte spørsmålet: Er den reklamefri? Ja tror det, sa jeg, og trodde det da... men det var den desverre ikke ved nærmere ettersyn. I går kveld var jeg hos en tidligere studiekamerat - Jarl B. Bjørklund - og han visste råd. Browseren Firefox har en extention som heter Adblock. Genialt tenkte jeg - reklame problemet i skolen er løst (er altidmoptimist :O).

Øverst finner du lenke til siden hvor du kan laste ned programmet. Du kan også - når du har en side oppe i Firefox - gå til Tools > Extentions > Get moore (nederst til høyre - lenke), og du vil finne siden for nedlasting av det lille programmet som gjør en stor jobb.

Jarl viste meg også hvordan jeg bruker den effektivt.

Når du kommer til en side med reklame høyreklikker du og trykker ad block


så trykker du på annonsen og du vil få opp en url'en til den som reklamerer. Hvis du skal fjerne alle reklamer på hver siden får du litt av en jobb, så det enkle er derfor å fjerne alt i url'en bakenfor .com'et, slik:


i mitt tilfelle så fjernet det all reklamen på hele wikisiten min. Genialt - ikke sant :O) Takk til Jarl!


Blogged with Flock

torsdag, juni 22, 2006

Ny Moodle versjon - med blogging

Blogs - MoodleDocs

Den nyeste versjonen til Moodle - Moodle 1.6 har blogg integrert som også støtter podcasting - rss med andre ord. Moodle er verdens ledende open source CMS (Course Management System).

Sokrates, Vygotsky, Dewey - alle var opptatt av aktivitet som grunnlag for læring. Moodle prøver å gi lærere verktøyet de trenger for å la elevene konstruere og kommunisere kunnskap gjennom aktivitet - dette er Moodle-filosofien.  

moodle.org/stats viser antallet brukere av moodle (773 000 lærere - i dag)

The Savvy Technologist har mer informasjon om det nye på Moodle, og i tillegg også en lenke til en podcast med Martin Dougiamas - den Australske skaperen av Moodle. I podcasten forteller han litt av Moodles og open source's opprinnelse.

Blogged with Flock

onsdag, juni 21, 2006

Wiki - Wow

Wetpaint

 er den mest funksjonelle wiki jeg har sett til nå. Jeg har oppretta en nettsted for Diginalet, og funnet mange fordeler: Den har bedre navigasjon - mye bedre synes jeg  - enn feks wikispaces

Wetpaint har flere forskjellige maler man kan velge mellom,det optimale hadde selvfølgelig vært om man hadde tilgang til CSS'en slik at man kunne legge til sitt eget design, foreløpig kan man bare legge inn bilde istedetfor tekst - i banneret. Men, man har egen søkefunksjon på nettstedet og har stor kontroll med aktiviteter som finner sted, som feks: mest aktive side, sist oppdaterte side, siste kommentarer, og hvem som har gjort hva. Dette er synlig for alle. Kontroll funksjoner kan selfølgelig misbrukes, også i pedagogisk sammenheng, men vil på den andre siden kunne fungere veldig oversiktlig i forhold til å følge opp elever i læreprosessen.

Som Registered (registrert bruker) kan man legge til innhold og kommentere innhold (å bli kretditert for det ved at man registreres) - samt opprette en profilside om seg selv! Om man ønsker kan man velge å følge spesielt med på en side (Watch this page), eller en kommentar man har lagt inn. Har man flere blir alle lagt til i My Watchlist - og det blir enkelt for alle å følge med på sine egne aktiviteter. På sidene finnes en Page Toolbox som åpner for blantannet deling ved at man kan sende mail direkte til hvem man måtte ønske.

Som  Moderator har man full tilgang til å styre sider enten ved å opprette, stenge eller låse dem. Man kan også utestenge ufine brukere.  om det skulle være nødvendig. Om man ønsker kan wikien selfølgelig også være åpen for alle.

Hjelpmenyen virker svært så grei - bortsett fra at den er på engelsk da ... Den ligger forøvrig plassert under Wetpaint Assistant øverst til høyre på siden, og nederst til venstre i dialogboksen som popper opp.

Dette virker lovende med tanke på bruk i grunnskolen - synes nå jeg da :O)technorati tags:,

Blogged with Flock

mandag, juni 12, 2006

Mapper som redskap for læring

En digital mappe kan forstås som en medierende artefakt for kommunikasjon. Kommunikasjon sees på - i et sosiokulturelt perspektiv - som læring, og mediering er en måte å håndtere verden på gjennom/via ulike fysiske og intellektuelle redskaper.

Språket - som er det kraftigste artefakt mennesket besitter, betinges av sosiale forhold som feks interaksjon med andre mennesker. Tenkningen farges av vår kultur og våre redskaper.

En digital mappe er et redskap for produksjon, dokumentasjon og evaluering av kunnskaper og ferdigheter - en systematisk samling med elevarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor et fagområde.

Den er farget av læringssyn, og vil ved bruk av sosiokulturelt læringssyn basere seg på kollektive prosesser - en åpen og kooperativ arbeidsform basert på gjennomsiktighet - hvor man villig deler kunnskapen. Et transparent læringssystem. Det er tre læringsfaser:

1 - Samarbeidlæring innebærer blant annet (fokus på aktivitet og språk):
 • problembaserte arbformer
 • prosessorientert skriving
 • respons og rettleding
 • faglig fordypning
 • metakognisjon (hvordan jeg lærer best)
 • produksjon av multimodale tekster
 • dialog

2 - Refleksjon

 • metakongisjon
 • egenvurdering
 • drøfting i fellekap (slik at ikke vurderingen blir for subjektiv)

3 - Evaluering

 • Læringen underveis avhenger av at evaluering er integrert i hele prosessen.
 • skal stimulere til innsats
 • øke kunnskap og ferdigheter
I en enkel modell kan vi si at:

Enkelt arbeid > Mappe > Evaluering
Enkelt arbeid>

I en avansert modell kan vi si at:

Enkelt arbeid >
Enkelt arbeid >Samlingsmappe > Utvalg > Presentasjonsmappe > Evaluering
Enkelt arbeid >

søndag, juni 11, 2006

Digitale mapper

Denne siden vil handle om digitale mapper og deres verktøy. På Tim Wilsons blogg fant jeg i dag denne CMS'en som er gratis: Site@Schools Her er også en side som viser noen eksempler fra skoler som bruker den. Den får gode skussmål fra brukere som har benyttet seg av verktøyet i flere år. Det er spesielt på support og utvikling de skårer høyt hos fornøyde brukere.