onsdag, desember 20, 2006

Mappeverktøy?

Med Gliffy.com laget jeg i studiet en oversikt over hvilke læringsteorier og kommunikasjonsmønstre som er aktuelle ved de forskjellige typene digiale mapper: lukkede, åpne/lukkede og lukkede. Oversikten ble laget i forbindelse med utforming av min presentasjonsmappe for IKT i Læring 2, hvor jeg i en mappeoppgave skriver om valg av mappeverktøy ...

Ingen kommentarer: