søndag, desember 14, 2008

Læringsrettet vurdering - Ulike typer logg


I boken Læringsrettet vurdering, av Lars Helle, får man noen tips om forskjellige typer logg som kan bidra til å legge noen føringer for, samt sikre: dokumentasjon avlæringsprosessen og underveisvurdering, elevmedvirkning og elevvurdering. Jeg har lastet denne opp i Scribd, slik at punktene for den enkelte loggtypen lett kan printes eller kopieres over i et annet dokument.

Når jeg nå f.eks. skal skrive halvårsrapport på mine IOP-elever, vil det være kjekt å kunne ta en titt i IOP før jeg setter noen noen individuelle punkter jeg ønsker eleven skal reflektere over, i forhold til sine sosiale mål.

Ulike Typer Logg

Ingen kommentarer: