torsdag, juni 22, 2006

Ny Moodle versjon - med blogging

Blogs - MoodleDocs

Den nyeste versjonen til Moodle - Moodle 1.6 har blogg integrert som også støtter podcasting - rss med andre ord. Moodle er verdens ledende open source CMS (Course Management System).

Sokrates, Vygotsky, Dewey - alle var opptatt av aktivitet som grunnlag for læring. Moodle prøver å gi lærere verktøyet de trenger for å la elevene konstruere og kommunisere kunnskap gjennom aktivitet - dette er Moodle-filosofien.  

moodle.org/stats viser antallet brukere av moodle (773 000 lærere - i dag)

The Savvy Technologist har mer informasjon om det nye på Moodle, og i tillegg også en lenke til en podcast med Martin Dougiamas - den Australske skaperen av Moodle. I podcasten forteller han litt av Moodles og open source's opprinnelse.

Blogged with Flock

Ingen kommentarer: